Centrum informacji dla Cudzoziemców – Szczecin

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców pomaga osobom zza granicy w następujących aspektach:

  • przekazania informacji o dostępie do edukacji, w tym do szkoleń językowych, publicznej służby zdrowia, pomocy społecznej
  • przekazania informacji o dostępie do świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Szczecin, pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,
  • informowania o polityce mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, wynajmie lokali mieszkalnych
  • zwiększenia świadomości na temat procedur obowiązujących w sprawach urzędowych
  • informowania o możliwości uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa
  • zwiększenia świadomości w obszarze zawodowym, w tym informowanie o mechanizmie funkcjonowania lokalnego rynku pracy, obowiązujących procedurach, konieczności legalizacji zatrudnienia.

Więcej informacji pod wskazanym linkiem: https://cudzoziemcy.szczecin.eu/o-centrum/