Kwestia rozwiązania małżeństwa przez rozwód dotyka coraz więcej osób zarówno pełnoletnich jak i małoletnich. Wiedza w zakresie aktualnych procedur sądowych, w szczególności aktualnych procedur rozwodowych jest niska. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyglądają aktualne procedury rozwodowe, jak napisać i złożyć pozew o rozwód, jaki jest przebieg sprawy rozwodowej w sądzie oraz jakie mogą być koszty?

Aby w ogóle doszło do rozprawy w sądzie mającej na celu udzielenie rozwodu, konieczne jest wyrażenie chęci rozstania się co najmniej jednego ze współmałżonków. To postępowanie cywilne inicjuje się za pomocą wniesienia pozwu o rozwód do Sądu Okręgowego. Osoba składająca ten dokument jest nazywana powodem – w przypadku mężczyzny lub powódką – w przypadku kobiety.

Druga strona określana jest jako pozwany lub pozwana. Pozew o rozwód powinien zawierać wszystkie warunki pisma procesowego zawarte w art. 126 k.p.c.. Składają się na nieoznaczenie konkretnego sądu, w którym ma się odbyć proces, dane personalne obu stron (pozywającej i pozwanej), precyzyjne oznaczenie rodzaju pisma, dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności.

Przyczyny rozwodów w Polsce są bardzo różne:

 • zdrada małżeńska,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • hazard,
 • uzależnienie od dopalaczy,
 • środków odurzających,
 • niegospodarność,
 • uchylanie się od pracy,
 • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny itd.

Ponadto warto wiedzieć, że pozew musi zawierać precyzyjnie określone żądanie oraz opis okoliczność, które je uzasadniają. Konieczne jest również zawarcie w pozwie rozwodowym informacji o tym, czy dotychczasowi współmałżonkowie podjęli próby porozumienia pozasądowego. Jeżeli takie działania nie miały miejsca należy wyjaśnić, dlaczego nie podjęto próby ratowania związku.

Rozwody możemy podzielić następująco (rodzaje rozwodów):

Pozew o rozwód – co dalej

Po złożeniu pozwu o rozwód pozostaje oczekiwanie na odpowiedź sądu, która może być dwojaka. Jeżeli dokument został złożony prawidłowo, sąd wezwie do uiszczenia opłaty sądowej. Natomiast jeżeli w pozwie pojawiły się jakieś braki bądź nieprawidłowości sąd będzie wymagał skorygowania dokumentacji.

Następnym krokiem po dostarczeniu prawidłowo przygotowanego pozwu o rozwód jest oczekiwanie na sprawę rozwodową. To, ile na nią trzeba czekać zależy od kilku czynników, między innymi od tego, w którym rejonie ma dojść do rozprawy. Z pewnością data nie zostanie wyznaczona szybciej niż czternaście dni po otrzymaniu odpisu pozwu przez stronę.

Dokumenty niezbędne do pozwu o rozwód

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu? Obligatoryjnie potrzebny jest

 • odpis aktu małżeństwa oraz
 • odpis aktów urodzenia dzieci.

W indywidualnej sytuacji klienta może być wskazane załączenie: zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, w tym np. obdukcji, rachunków, faktur, fotografii, nagrań, sprawozdań detektywistycznych itd.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. W sytuacji, gdy nasza finansowa kondycja nie jest najlepsza, każdemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Taki wniosek należy uzasadnić i dołączyć do niego wypełniony druk – OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM. Druki takie można pobrać ze strony internetowej lub podejść do wydziału Sądu Okręgowego który zajmuje się orzekaniem o rozwodach i poprosić o otrzymanie takiego dokumentu.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym, najczęściej jest to sąd, w którego okręgu mieszkają bądź mieszkali małżonkowie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym oraz korespondencyjnie poprzez nadanie listem poleconym

Jak długo trwa rozwód? Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Zależy to od rodzaju rozwodu oraz od stanowisk rozwodzących się małżonków. Warto zawsze, jeżeli jest to możliwe, uzgodnić stanowiska procesowe małżonków przed wszczęciem postępowania o rozwód.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Rozprawa o rozwód trwa od kilku minut do kilku godzin.

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Najpierw sprawdzana jest obecność, następnie odbierane jest oświadczenie w zakresie stanowiska procesowego i przeprowadzane są dowody.

Jakie pytania zadawane są na rozprawie rozwodowej?

Nie ma jednego katalogu pytań, ale można się spodziewać następujących pytań od sądu rozwodowego:

 1. Kiedy było zawarte małżeństwo?
 2. Czy małżonkowie mają dzieci?
 3. Czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie sądowe między małżonkami?
 4. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)?
 5. Czy małżonkowie są pewni swojej decyzji?
 6. Czy małżonkowie próbowali ratować małżeństwo?
 7. Czy małżonkowie kochają się?
 8. Czy małżonkowie współżyją ze sobą?
 9. Czy małżonkowie prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie?
 10. Co jest przyczyną ustania więzi między małżonkami?

Jeszcze w trakcie trwania sprawy rozwodowej jak i już po uzyskaniu wyroku rozwodowego możliwa jest zmiana nazwiska.

Postępowanie dowodowe na rozprawie sadowej

Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma na celu :

 • ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego
 • ustalenie okoliczności dotyczących dzieci stron oraz ich sytuacji

Ile kosztuje rozwód? Wszystkie koszty rozwodu

Jaki jest koszt rozwodu oraz ile kosztuje pozew rozwodowy?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, opłata kancelaryjna za odpis wyroku wynosi 20 zł. Oczywiście jeśli potrzebujemy wsparcia pełnomocnika koszty te znacznie wzrosną. Niemniej jednak są sytuacje, kiedy obecność doświadczonego profesjonalisty jest bardzo potrzebne a nawet niezbędne.

Podsumowując, w telegraficznym skrócie rozwód krok po kroku wygląda następująco:

 1. Sporządzenie pozwu o rozwód
 2. Wniesienie pozwu rozwodowego do wybranego Sądu Okręgowego (600 PLN)
 3. Ewentualne usunięcie braków formalnych
 4. Uiszczenie opłaty sądowej
 5. Wysłanie przez Sąd Okręgowy odpisu pozwu rozwodowego do strony pozwanej
 6. Wyznaczenie przez Sąd Okręgowy terminu pierwszej rozprawy.
 7. Oczekiwanie na termin pierwszej rozprawy
 8. Odbycie się pierwszej rozprawy rozwodowej
 9. W razie potrzeby: odbywanie się kolejnych rozprawy rozwodowych
 10. Decyzja sądu o udzieleniu rozwodu bądź nie
 11. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

Praktyczne wzory. Kliknij i pobierz 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.