Masz jakieś pytania? Napisz do nas!

Adres korespondencyjny:
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin

Telefon: +48 505-450-914
E-mail: biuro@ludzkiesprawy.org.pl
KRS: 0000536693
NIP: 8513180951

Konto Fundacji:
Bank Ochrony Środowiska
22 1540 1085 2048 2110 9361 0001

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego” jest finansowane z budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok, w ramach dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Policki z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego.