Fundacja Ludzkie Sprawy to interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają Państwa poprzez realizację zadań ważnych z punktu widzenia bieżących, zdiagnozowanych potrzeb społeczności naszego regionu.

Misją Fundacji jest nasycenie naszych beneficjentów wiedzą i umiejętnościami, po to by mogli żyć świadomie, samodzielnie i zdrowo.

Naszym celem jest budowa przekonania że nieustannie warto podejmować wysiłek na rzecz swojego własnego rozwoju będąc zarazem świadomym za odpowiedzialność społeczną i obywatelską za drugiego człowieka i otaczające nas środowisko naturalne.

Nasze działania to:

  • informacja
  • edukacja
  • mentoring
  • doradztwo
  • opieka

Jesteśmy oparciem dla słabszych i trampoliną dla kreatywnych.