Dział: Stacja Kultura

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i to staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot
Jan Paweł II

Kultura to bardzo „ludzka sprawa” i jeden z paneli Fundacji. Kultura „jest wyrazem i potwierdzeniem człowieczeństwa”, chcemy tworzyć kulturę i przez kulturę tworzyć siebie. Chcemy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta, pracować z artystami organizując i biorąc udział w inspirujących wydarzeniach kulturalnych i przedsięwzięciach artystycznych, poznać to, co ciekawe w świecie kultury i sztuki. Podejmując różne działania edukacyjne, chcemy rozwijać własną kreatywność i wykształcić w sobie otwartość na nowe doświadczenia.