Dział: Prawo i mediacje

Świadomość obywatelska to innymi słowy szeroko pojęta wiedza. Wiedza która jest niezbędna po to by żyć bezpiecznie i spać spokojnie. Biorąc pod uwagę świat w jakim żyjemy – z uwagi na jego szybkie bicie serca – nie jest możliwym by każdy z nas posiadł tą wiedzę stuprocentowo. Niezbędny jest sztab doradców – specjalistów. Trochę jak na budowie – jeden projektuje, inny muruje, kolejny kładzie dach.

Fundacja Ludzkie Sprawy szczyci się tym iż jest ZESPOŁEM. W swoich zasobach ludzkich posiadamy uzupełniających się wiedzą Specjalistów najwyższej klasy których oddajemy do Państwa dyspozycji w tracie przeróżnych wymienionych poniżej działań na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Poradnictwo prawne i obywatelskie oznacza zatem udzielanie osobom potrzebującym informacji i porad w zakresie rozwiązywania ich problemów związanych z prawem i relacjami z administracją publiczną Poradnictwo to przede wszystkim:

  • pozwala obywatelowi odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i rozwiązywać problemy powstające w relacjach z innymi ludźmi, rynkiem, a w szczególności z administracją publiczną,
  • jest najprostszą formą edukacji prawnej i obywatelskiej, uświadamiania obywatelom ich praw i obowiązków,
  • przyczynia się do aktywizacji obywateli w życiu społecznym i publicznym,
  • jest środkiem przeciwdziałania, zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
  • wspiera powrót do życia społecznego tych osób, które znalazły się na jego marginesie,
  • jest jednym z ważnych instrumentów budowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania podmiotowości obywateli, a co za tym idzie zmniejszania obciążeń związanych ze wsparciem dla osób niezaradnych życiowo ze strony państwa i samorządów terytorialnych.

Oto projekty i praca Specjalistów Fundacji Ludzkie Sprawy w tym obszarze:

cotygodniowe środowe spotkania prawnika z potrzebującymi mieszkańcami Szczecina w siedzibie Kuriera Szczecińskiego przy placu Hołdu Pruskiego 8- nieprzerwanie od 2015 r.

Świadomy Obywatel – poradnia Obywatelska – projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2017

Centrum Informacji dla Cudzoziemców (to też nasi mieszkańcy) – projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2019.

Obywatele, konsumenci to MY WSZYCY. A siła jak zawsze – w jedności.