Dzień dobry.

Ja nadal PRZED urlopem, Państwo mam nadzieję w znakomitej większości na wakacjach więc zachęcam do przeczytania kolejnej części związanej z tematem jak najbardziej na czasie a mianowicie z ubezpieczeniami turystycznymi. Bazą tych informacji stał się Raport Rzecznika Finansowego w tej materii z czerwca 2018 r. i tam Państwa odsyłam do szerszego omówienia tego zagadnienia.

Dziś omówię najważniejsze chyba ubezpieczenie turystyczne, które każdy z nas jadąc za granice po prostu powinien wykupić.

Koszty leczenia transportu i ratownictwa.

Jest to niewątpliwie najistotniejsze ubezpieczenie dla turystów wyjeżdżających za granicę. Leczenie bowiem w większości krajów jest pełnopłatne i związane z pokryciem bardzo wysokich kosztów. Polski turysta może korzystać z bezpłatnego leczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach zrzeszonych w EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – w tym celu powinien wyrobić sobie Europejską kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która poświadcza uprawnienia do korzystania z opieki medycznej. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym że wszelką pomoc otrzymamy za dramo. Trzeba się bowiem liczyć z obowiązkiem ewentualnego współpłacenia za tego typu usługi według zasad powszechnie obowiązujących w danym państwie.

Karta EKUZ nie zapewnia też kosztów transportu chorego do kraju oraz wielu innych usług niezbędnych w razie wypadku lub nagłej choroby. Karta EKUZ zatem jest obowiązkowym dokumentem podróżnika ale absolutnie niewystarczającym, dlatego tak ważna jest polisa ubezpieczenia kosztów leczenia. Przedmiotem tego ubezpieczenia są przede wszystkim niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez ubezpieczonego (czyli przez nas) w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem wymagającym udzielenia natychmiastowej opieki medycznej.

Przykładowy zakres kosztów leczenia objętych ochroną ubezpieczeniową w związku z podróżą zagraniczną może obejmować:

– wizyty lekarskie (w tym dojazd lekarza do ubezpieczonego), zalecone przez lekarza badania, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne;

– leczenie operacyjne konieczne do przeprowadzenia niezwłocznie po wystąpienia objawów;

– przedwczesny poród i powikłania ciąży;

– leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych i bólowych albo konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

– naprawa lub zakup okularów oraz naprawa protez zębowych uszkodzonych na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ale uwaga. W wielu przypadkach ubezpieczyciele zastrzegają w ogólnych warunkach umów, że w razie konieczności ponoszenia kosztów powyżej określonej kwoty bądź leczenia ambulatoryjnego obejmującego więcej niż jedną wizytę lekarską ubezpieczony jest zobowiązany uzyskać wcześniejszą zgodę ze strony telefonicznego centrum alarmowego.

Umowa może tez przewidywać określone świadczenie na wypadek, gdy jest niezbędna kontynuacja leczenia w Polsce np. zwrot kosztów zdjęcia gipsu lub szwów lub zmiany opatrunku, lub też dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu bezpośrednio po powrocie do kraju.

Koszty leczenia często mogą i powinny obejmować nie tylko same kwestie związane z naszym zdrowiem, ale też logistykę transportu chorego jaka jest potrzebna w takiej sytuacji. Motocyklista po wypadku nie będzie bowiem w stanie wrócić w gipsie na motorze przemierzając pół europy. Dlatego warto zwracać uwagę by polisa jaką wykupujemy obejmowała zarówno koszty leczenia jak i koszty transportu. Typowe wydatki jakie mogą być objęte polisą to:

– transport medyczny z miejsca wypadku do placówki służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza;

– transport medyczny do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej;

– transport po zakończeniu procesu leczenia do miejsca gdzie podróż może być kontynuowana lub też bezpośrednio do placówki służby zdrowia w Polsce a także – takie sytuacje się zdarzają – transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kremacji oraz zakupu i transportu urny.

Kolejnym ważnym punktem na jaki należy zwrócić uwagę jest koszt akcji ratowniczej lub poszukiwawczej. Koszty te mogą dotyczyć zarówno poszukiwań przez służby wyspecjalizowane jak i udzielenia doraźnej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia a także transportu przy użyciu np. helikoptera.

Pomoc chorym, zaginionym czy poszkodowanym odbywa bezgotówkowo dlatego ważne jest aby mieć wykupioną usługę całodobowego centrum alarmowego, które zajmuje się nie tylko organizacją usług ale tez podejmuje niezbędne decyzje w wielu płaszczyznach, w razie potrzeby kontaktuje się z palcówkami medycznymi i mówiąc krótko koordynuje akcję.

Zwrot kosztów poniesionych przez nas samodzielnie następuje na podstawie rachunków oraz dokumentacji medycznej, przy czym firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do ich weryfikacji a także do refundacji kosztów do wysokości kwoty, jaka zostałaby zapłacona, gdyby sami organizowali usługę.

Podsumowując: warto mieć wykupioną polisę w zakresie kosztów leczenia i transportu bo wypadki dzieją się znienacka. Warto czytać uważnie co i kiedy nam przysługuje bo możemy sobie sami uszyć takie ubezpieczenie na miarę – to od nas zależy co kupujemy.

W razie potrzeby – każda środa w Kurierze Szczecińskim oferuje porady prawnika, do dyspozycji również kontakt mailowy: joanna.wojnarowska@bgradcy.pl. Do usług Państwa prawnik Joanna Świątek Wojnarowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.