Już 07.10.2021 odbędzie się międzynarodowe sympozjum o zdrowiu seksualnym osób niepełnosprawnych.

Sympozjum jest początkiem wielkiego przedsięwzięcia, które będzie ciągle rozwijane, aby aktywizować osoby niepełnosprawne oraz umożliwić im jak najlepsze warunki życia i pracy.

Serdecznie zapraszamy!