Telefon:
+48 505-450-914
Lokalizacja:
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin

O Fundacji

O Fundacji

FUNDATORZY

Fundacja powstała w Szczecinie w grudniu 2014 roku z inicjatywy jej założycieli i Fundatorów – Joanny Świątek-Wojnarowskiej, Bartosza Deki, Katarzyny Rutkowskiej-Urbaniak, Lilianny Chlubek jako niezależna i samodzielna organizacja pozarządowa. Fundacja jest organizacją apolityczną, neutralną światopoglądowo i niezależną.

INWESTOR FINANSOWY

Fundacja poszukuje inwestora finansowego do budowy domu dla osób starszych, którego zarówno powstanie, jak i działalność oparta będzie na świadczeniu w nim usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych na najwyższym europejskim poziomie. Chcemy zbudować dom seniora, w którym sami chcielibyśmy godnie spędzić spokojną starość. Dom, który będzie nie tylko domem doskonale odpowiadającym na potrzeby seniorów, ale będzie też miejscem ciepłym emocjonalnie, pełnym ludzkiej troski i miłości. To jest nasz długoterminowy cel.

WOLONTARIUSZE

Masz trochę wolnego czasu? Chcesz zostać wolontariuszem Fundacji i pomagać osobom starszym? Nic prostszego - dołącz do naszego zespołu. Razem możemy jeszcze więcej. Czekamy na Ciebie, napisz do nas.

Celem Fundacji jest:

01.

Pomoc osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym.

02.

Tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

03.

Pobudzanie aktywności seniorów w celu podnoszenia ich jakości życia i wiary w siebie.

04.

Wszechstronna ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, edukowanie seniorów i ich rodzin w tym zakresie.

05.

Fachowe wsparcie niesione całym rodzinom w sytuacji opieki nad seniorem.

06.

Przełamywanie strachu przed ograniczeniami płynącymi z wieku, niewiary w siebie, promowanie idei uczenia się przez całe życie.

07.

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów.

08.

Wspieranie idei godnego życia na emeryturze.

09.

Edukacja seniorów z zakresu bezpiecznych finansów.

10.

Pomoc rodzinom seniorów w zakresie rozwiązań prawnych.

Fundacja Ludzkie Sprawy z siedzibą w Szczecinie.

male
page2-img2
page2-img3

Stanowimy zespół ludzi, którzy wybrali sobie ten właśnie obszar do zagospodarowania w zakresie działań prospołecznych
– szeroko rozumianą opiekę nad osobami starszymi.

Uzasadnienie tego wyboru jest tak szerokie, jak szerokie jest samo zagadnienie. Niektórzy z nas mają własne doświadczenia z zakresu opieki nad seniorami -osobami bliskimi i chcą, aby doświadczenia zdobyte „na własnej skórze” nie poszły na marne.

Inni mają wiedzę zawodową, która upoważnia ich do tego by powiedzieć – WIEM, jaki to problem i Wiem, jak można pomóc – w naszym zespole korzystamy z ogromnej wiedzy edukatora (pielęgniarki diabetologicznej), który uświadamia nas jak wielkie żniwo może uczynić zaniedbana cukrzyca i jak stosunkowo łatwo można z nią żyć do późnej starości przestrzegając odpowiednich reguł.

Czytaj więcej

Masz pytania? - zadzwoń +48 505 450 914 Najlepiej dzwonić w godzinach od 9:00 do 17:00

Działalność Fundacji skupia się na:

  • organizowaniu warsztatów koncertów, występów, wystaw, wernisaży i innego rodzaju spotkań rozwijających własne zainteresowania osób w podeszłym wieku - szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze,
  • organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań promujących zdrowie i aktywność w każdym wieku,
  • aktywizacji seniorów w zakresie sportu, ruchu, turystyki i rekreacji,
  • wymianie doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele,
  • przygotowywaniu projektów, udziału w projektach partnerskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym szczególnie europejskich,

  • udziału w targach i wystawach dedykowanych srebrnej polityce oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu,
  • zwrotnych lub bezzwrotnych dofinansowaniach lub finansowaniu wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami fundacji,
  • pozyskiwaniu wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów fundacji,
  • działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie celów statutowych fundacji.