Katarzyna Rutkowska Urbaniak

Diagnosta w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników.

Szkoleniowiec i coach potrafiąca budować prawidłowe relacje.